Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Krajowe Partnerstwo

Nieformalna koalicja organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, mająca na celu zintegrowanie działań, a także wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Więcej

Warsztat przygotowujący do prowadzenia zajęć z dziećmi i rodzicami nt. przemocy i wykorzystywania seksualnego - ostatnie wolne miejsca

Szkolenie "Proste rozmowy na trudne tematy[...]" adresowane jest do profesjonalistów pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym oraz ich rodzicami.

Serdecznie zapraszamy do udziału psychologów, pedagodów, wychowaców, pracowników socjalnych i innych profesjonalistów, chcących prowadzić zajęcia profilaktyczne z dziećmi i ich rodzicami.

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia, niezbędne do realizacji zajęć profilaktycznych i przygotowanie do prowadzenia takich zajęć z dziećmi w wieku 4-11 lat i ich rodzicami według proponowanych scenariuszy.

Szczegółowe informacje o szkoleniu, zasady udziału oraz formularz zgłoszenia - dostępne są na platformie edukacyjnej www.edukacja.fdn.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Liczba miejsc jest ograniczona.