Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Krajowe Partnerstwo

Nieformalna koalicja organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, mająca na celu zintegrowanie działań, a także wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Więcej

Kontakt

 

W sprawie Krajowego Partnerstwa można skontaktować się z nami:

 • mailowo - pisząc na adres: krajowepartnerstwo@fdn.pl
 • telefonicznie - pod nr tel./fax (22) 616 02 68, 616 03 14
 • lub pisząc na adres korespondencyjny:

  Biuro Fundacji
  ul. Katowicka 31
  03-932 Warszawa
  z dopiskiem: Krajowe Partnerstwo

Osobą do kontaktu jest Maria Sierakowska.