Change language English Polski

 

Krajowe Partnerstwo

Nieformalna koalicja organizacji i instytucji dzia?aj?cych na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, maj?ca na celu zintegrowanie dzia?a?, a tak?e wymian? do?wiadcze? i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Wi?cej

Kontakt

 

W sprawie Krajowego Partnerstwa mo?na skontaktowa? si? z nami:

 • mailowo - pisz?c na adres: krajowepartnerstwo@fdn.pl
 • telefonicznie - pod nr tel./fax (22) 616 02 68, 616 03 14
 • lub pisz?c na adres korespondencyjny:

  Biuro Fundacji
  ul. Katowicka 31
  03-932 Warszawa
  z dopiskiem: Krajowe Partnerstwo

Osob? do kontaktu jest Maria Sierakowska.