Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Krajowe Partnerstwo

Nieformalna koalicja organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, mająca na celu zintegrowanie działań, a także wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Więcej

19 listopada - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci

Tysiące dzieci w Polsce doświadcza przemocy. Każdego dnia są bite, maltretowane, poniżane, wykorzystywane seksualnie... Same nie mogą się obronić. W związku z Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, który obchodzony jest 19. listopada, Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą – zrzeszające 23 organizacje pozarządowe pomagające dzieciom – ofiarom krzywdzenia, przypomina, jak ważne jest reagowanie na przemoc wobec dzieci. Zawsze.

Krzyki u sąsiadów i płacz dziecka za ścianą? Rodzice szarpiący malucha w sklepie lub autobusie? Agresywne zachowanie opiekuna, który wykrzykuje do syna lub córki zbyt wiele zbyt mocnych słów? Niepokojące siniaki u dziecka, które codziennie spotykasz w windzie? Malec, który mówi o seksie w nienaturalny dla swojego wieku sposób? Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą przypomina, że dzieci same nie mogą się obronić i apeluje o podejmowanie działania w razie najmniejszych wątpliwości czy podejrzeń.

- Świadomość problemu przemocy wobec dzieci, dzięki prowadzonym kampaniom i większej otwartości mediów na podejmowanie tego tematu, jest dziś w Polsce większa niż kilkanaście czy nawet kilka lat temu. Jednak wciąż pozostaje ogromnie dużo do zrobienia. Często usprawiedliwiamy brak reakcji. Pojawia się myśl: To wewnętrzna sprawa tej rodziny, nie będę się wtrącać. Tymczasem, zaniechanie reakcji może prowadzić do tragedii.– mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dzieci Niczyje koordynującej Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą. 

Według badań[1], pomimo deklarowanego wysokiego poparcia dla reagowania w przypadku przemocy wobec dzieci (ponad 90%), co czwarty respondent (25%) dopuszcza brak reakcji w sytuacji, kiedy nie jest pewny, czy doszło do przemocy. Co piąty respondent (21%) tłumaczy brak gotowości do reagowania tym, że sam będzie miał kłopoty, jeśli podejrzenia okażą się niesłuszne. 13% dorosłych Polaków uważa, że przemoc w rodzinie jest prywatną sprawą rodziny i osobt postronne nie powinny się w nią wtrącać..

- Rok temu Fundacja Dzieci Niczyje uruchomiła Telefon Zaufania dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. Dzwoniąc pod ten numer, możemy w sposób anonimowy porozmawiać o niepokojących sytuacjach, których jesteśmy świadkami i poradzić się, jak reagować. Jeśli decydujemy się na ten krok, to już bardzo dużo  – dodaje Sajkowska.

Skala zjawiska krzywdzenia dzieci w Polsce jest niepokojąca. Według badań Fundacji Dzieci Niczyje[2], co 5. dziecko w Polsce doświadczyło przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony osób dorosłych, a co 7. Jakiejś formy wykorzystywania seksualnego.

W ramach Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą przygotowało krótki film i plakat, apelujące o reagowanie na niepokojące sytuacje, które mogą zagrażać najmłodszym. Przekazy akcji będą rozpowszechniane przez organizacje członkowskie w internecie.

W Krajowym Partnerstwie na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą zrzeszone są 23 organizacje pozarządowe z całej Polski, której zajmują się pomocą dzieciom – ofiarom przemocy. Partnerstwo działa od 2011 roku. Jego celem jest  wymiana wiedzy, opinii i doświadczeń między członkami, profesjonalizacja i standaryzacja pomocy bezpośredniej świadczonej dzieciom krzywdzonym oraz prowadzenie działań lobbingowych w zakresie doskonalenia polityki ochrony dzieci. 

Fundacja Dzieci Niczyje – koordynator Krajowego partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą – należy do koalicji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci zrzeszającej ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata. Organizacja członkowskie organizują krajowe i lokalne akcje, a także adresują postulaty i rekomendacje do rządów swoich krajów, których celem jest większa ochrona dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienie systemowych rozwiązań problemu.

 

 


[1] Millward Brown dla MPIPS (2011). Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: przemoc w rodzinie z perspektywy dorosłej populacji Polski

[2] Millward Brown dla Fundacji Dzieci Niczyje (2012): Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci