Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Krajowe Partnerstwo

Nieformalna koalicja organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem, mająca na celu zintegrowanie działań, a także wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce.

Więcej

Multimedia

Więcej filmów wideo »

1% dla Fundacji Dzieci Niczyje

2015-02-16

Przekaż 1% Fundacji Dzieci Niczyje. KRS 0000 20 44 26

Zobacz również:

  • 1% dla Fundacji Dzieci Niczyje 2015-02-16

    Przekaż 1% Fundacji Dzieci Niczyje. KRS 0000 20 44 26

  • Apel o lepszą ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym 2011-06-21

    Organizacje pozarządowe, należące do Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą apelują do Ministra Sprawiedliwości o jak najszybsze, kompleksowe dostosowanie polskiego prawa do regulacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych.

  • Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą 2011-04-01

    Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą tworzą 24 organizacje pozarządowe z całej Polski. Dzięki ich kooperacji możliwe będzie rozpowszechnianie wiedzy i standardów ochrony najmłodszych w całym kraju.

Sponsorzy i partnerzy Fundacji

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014